ASLIHAN OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bölgenin en popüler
ortak sağlık güvenlik firması ile iletşime geçin
İletişim

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür.

İşyeri Hekimi

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur

Risk Değerlendirmesi

İşyerinde varolan tehlikelerin belirlenerek bu teklikelerin riske dönüşmesini engelleyen çalışmadır

Sağlık & Güvenlik Planı

Yapı ve mandencilik işlerindeki risklerin değerlendirildiği. Çalışanların sağlık ve güvenliğinin kounmasını sağlayan kuralları içeren plandır.

İş Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara karşılaşacakları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve bilincini oluşturmak hedefleri

Acil Durum Planı

Çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün olan acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır.

Yangın Güvenliği Eğitimi

İşyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır

Patlamadan Korunma Eğitimi

Patmalamadan konrunma dökümanı, olası patlamaların önlenmesi amacıyla hazırlanan, teknik ve organizasyonel çalışmaları içeren dökümandır.

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışır, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.

İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait sağlık raporu örneğidir.

Bir video Tura Ne Dersiniz?

İş Sağlığı ve Güvenliği sözlüğümüzü ziyaret edin. Bölgenin en popüler OSGB firması olmamız tesadüf eseri değil!

İSG ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

isg çalışma süresi hesaplama | Aslıhan osgb | iş sağlığı ve güvenliği | osmaniye

İşyerlerindeki zorunlu uzman, hekim ve sağlık personeli bulundurma süresini hesapla

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplama

Hesapla

İşyeri Hekimi Süre Hesaplama

Hesapla

Sağlık Personeli Süre Hesaplama

Hesapla

İş Kazalarını Önlemek için
Profesyonel Çözümler Üretiyoruz

0
Mutlu Aile
0
Yeni Proje
0
Ekip Arkadaşı
0
Eğitim

Biz Kimiz

Şirket içi karelerimizden eğitimlerimize, şantiyelerimizden uyarılarımıza kadar bizden bir çok kareyi bu bölümde görebilirsiniz